Kjøpsvilkår

1. Ny Kunde

Du blir automatisk opprettet som kunde når du handler hos oss. Kontoen blir dannet når kjøpet gjennomføres.

 

2. Kjøpsbetingelser

Generelt

Kjøpsbetingelsene gjelder for alt salg på supervital.no til forbrukere. kjøpsbetingelsene utgjør sammen med din bestilling, bekreftet gjennom en elektronisk ordrebekreftelse, det samlede avtalegrunnlaget for kjøpet. Om du er mindreårig (yngre enn 18 år), må du ha dine foresattes godkjenning for at du kan få bestille hos oss. Vi leverer kun til adresser i Norge, og kjøp hos oss foregår i samsvar med forbrukerkjøpsloven og angrerettloven.

 

Parter

Selger er: Vitalkost AS, Wirgenesvei 11, 3157 Barkåker. Selskapet er registrert i Brønnøysund registeret med org.nr.: NO 961 937 434, telefon: 33 00 38 15, e-post [email protected] og blir i det følgende benevnt som ”vi” eller ”oss”. Kjøper er: den person som er oppgitt som kjøper i bestillingen, og blir i det følgende benevnt ”du”, ”deg”, ”din” eller ”ditt”.

 

Bestilling

Bestillingen er bindende når den er registrert på vår server. Vi er samtidig bundet av din bestilling hvis denne ikke avviker fra det som er tilbudt av oss i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte. Du har likevel rett til å gå fra kjøpet i henhold til lov om angrerett. Når vi mottar din bestilling, vil vi bekrefte ordren med ordrebekreftelse som sendes til din e-post. Les nøye gjennom ordrebekreftelsen når du mottar den, og undersøk om ordebekreftelsen er i overensstemmelse med bestillingen.

 

Priser og informasjon på supervital.no

Vi jobber hardt for å gi våre kunder så korrekt informasjon som mulig. Vi tar imidlertid forbehold om at feil kan forekomme, noe som kan innebære at vi ikke kan levere i henhold til informasjon gitt i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte. Videre forbeholder vi oss retten til å kansellere din bestilling eller del av denne, dersom produktet er utsolgt. Ved utsolgtsituasjoner vil du få melding om dette, eventuelt sammen med informasjon om hva vi kan tilby i stedet. Du har rett til å kansellere hele bestillingen, eventuelt så kan godta nytt tilbud fra oss. Alle priser er inkludert merverdiavgift.

 

Betaling

Kjøpesummen gjøres opp via Klarna, enten pr faktura, eller Visa/Mastercard.

 

Levering

Levering av produktene i henhold til det som er angitt på ordrebekreftelsen. Vi tar risikoen for produktene inntil de er i din besittelse. Dersom leveringen av produktene blir forsinket, vil vi gjøre vårt ytterste for å holde deg som kunde oppdatert på dette. Avhengig av produktenes art og forsinkelsens lengde, kan du etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve levering, kreve erstatning eller heve avtalen.

 

Mottak av bestilte varer

Ved mottak skal du, så snart du har anledning til det, undersøke om leveransen er i samsvar med ordrebekreftelsen, om produktene er blitt skadet under transporten, eller om produktene ellers har feil eller mangler. Dersom leveransen ikke er i samsvar med ordrebekreftelsen, skal du innen rimelig tid, gi oss beskjed om dette.

 

Reklamasjon

Ved feil eller mangler kan du etter omstendighetene kreve retting av feilen, omlevering, prisavslag, erstatning eller at kjøpet heves. Feilen må foreligge når du får produktene i din besittelse. Feil og mangler som oppdages innen seks måneder etter at du fikk produktene, skal imidlertid normalt regnes som feil som har oppstått før du fikk produktene. Melding om feil og mangler kan overbringes muntlig eller skriftlig. Vi foretrekker skriftlig reklamasjon av bevishensyn for deg som kunde. Alle reklamasjoner bekreftes skriftig av oss. En reklamasjon må skje innen rimelig tid etter at du oppdaget feilen eller mangelen. Du har likevel alltid minst to måneders reklamasjonsfrist. Retten til å reklamere gjelder i to år etter at du overtok produktet. Retten til reklamasjon kommer i tillegg til angreretten.

 

Angrerett

Angrerettloven gir deg rett til å angre ditt kjøp. Angreretten forutsetter at du innen 14 dager etter at du mottar leveransen gir oss melding om dette. For at angreretten skal kunne gjøres gjeldende, må produktet være levert oss i tilnærmet samme mengde og stand som du mottok den. For at angreretten skal gjelde må produktene leveres tilbake til oss innen rimelig tid. Returfrakten betales av kjøper, og kjøper har risikoen for transporten tilbake til oss. Vi er forpliktet til å betale tilbake til deg det totale beløpet for varen. Tilbakebetaling skal finne sted innen fjorten dager etter at vi mottar produktet fra deg eller henteseddel eller produktet er stilt til rådighet for oss. Produktet sendes tilbake til oss inkludert originalt emballasje, merkelapper, hangtags og angrerettskjema, samt returskjema.

 

Personopplysninger

Vi behandler i utgangspunktet bare personopplysninger du oppgir til oss, og som er nødvendige for at vi skal kunne gjennomføre våre forpliktelser overfor deg. I de tilfeller hvor vi også behandler personopplysninger til andre formål, for eksempel for å sende deg informasjon om tilbud etc, gjøres dette bare når du har samtykket til det. Før du samtykker skal du være informert om hva opplysningene skal brukes til og av hvem. Dersom du har spørsmål om personopplysninger knyttet til deg, eller ønsker å gjøre bruk av dine rettigheter til retting, sperring, sletting, etc. etter personopplysningsloven, kan du kontakte oss via [email protected]

 

Tvister

Alle tvister skal forsøke å løses i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan du bringe saken inn for forbrukerrådet i nærheten av der du bor. Alle tvister løses etter norsk lov.

 

3. Priser

Prisene på supervital.no er inkludert merverdiavgift. Det er flere sesonger og kampanjer gjennom et år, og vi forbeholder oss retten til å endre prisene uten forvarsel. Alle varer er oppgitt norske kroner. Vi tar forbehold om prisfeil på internett og eksterne annonsering. Vi kan ikke endre på en pris på en vare du har fått bekreftet pris på, med unntak av saker der det har oppstått åpenbare feil.